GDPR

Informace o využití a ochraně osobních údajů:

Vyplněním dotazníku na stánkách kubicek-sail.cz souhlasíte se zpracováním a uchováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů. SAIL s.r.o. respektuje vaše soukromí. Ochraně vašeho soukromí, stejně jako i zabezpečení veškerých vašich dat věnujeme při svých obchodních postupech mimořádnou pozornost. Poskytnete-li nám své osobní údaje, zpracováváme je, abychom vás informovali o svých produktech a službách, pro účely technické správy webových stránek, zákaznické správy, produktových průzkumů, pro dotazy, které zašlete SAIL s.r.o. , nebo pro marketingové účely pouze v rozsahu nezbytném k tomuto účelu. Naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat důvěrnost a dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů. Vaše údaje nebudou postoupeny třetím stranám mimo SAIL s.r.o.  a/nebo mimo pověřeného správce. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení poskytuje návštěvník dobrovolně a na dobu neurčitou. Osobní údaje mohou být vymazány na základě vašeho požadavku stejným způsobem jako byly zadány. Data pro účely fakturace a účtování tímto nejsou dotčena. Internetové stránky kubicek-sail.cz  zahrnují obsah a služby jiných poskytovatelů (např. YouTube, Facebook, Instagram), kteří mohou používat cookies a aktivní komponenty. SAIL s.r.o.  nemá vliv na zpracování osobních údajů a dat těmito poskytovateli.